نبض سنج

راهنما

برو به نبض سنج

انواع سوالات مورد استفاده در پرسش‌نامه‌ها

هنگام طراحی پرسش‌نامه، فرمت های مختلفی وجود دارد که می توان برای ایجاد سوالات پرسش‌نامه از آنها استفاده کرد. پیشنهاد ما در کندو این است که هنگام ایجاد سوال جدید، نوع سوالی را انتخاب کنید که افراد در هنگام پاسخ‌گویی به آسانی منظور سوال را متوجه شده و تو همچنین داده ها را در قالبی که برای اهداف تجزیه و تحلیل نیاز دارید در اختیار شما قرار دهد.

در کندو 5 نوع سوال قابلیت ایجاد شدن دارند که در جدول زیر، قابل مشاهده هستند.

نوع سوالنیاز به شاخصبخش های قابل ویرایشنمونه سوال
متنی با پاسخ بلندنداردصورت سوالآیا چیز دیگری وجود دارد که فکر می کنید باید در این نظرسنجی از شما می پرسیدیم؟
درجه بندیداردصورت سوال، عنوان برچسب‌هابه کارفرمای خود را از نظر پذیرا بودن و صداقت در ارتباط با کارمندان، نمره دهید.
طیف لیکرتداردصورت سوالمن در انتخاب چگونگی انجام کارم، آزادی عمل دارم.
چند انتخابینداردصورت سوال، گزینه‌هااز بین 10 گزینه زیر، کدام مزایا برای شما مهم‌تر است؟
تک انتخابینداردصورت سوال، گزینه‌هاآیا حس رضایت در سازمان خود می‌کنید؟ (بله – خیر)
تگ‌هاسوالات

آموزش‌های مرتبط