نبض سنج

راهنما

برو به نبض سنج

مشارکت کارکنان (Employee Engagement) یک شاخص کلیدی از یک محل کار سالم و جذاب است که در آن کارکنان احساس ارزشمندی، مشارکت و ارتباط با موقعیت شغلی خود و در مجموع با سازمان دارند. 

مشارکت کارکنان، در واقع نشان دهنده میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان و تیم شان است. کارکنان متعهد معمولاً بهره وری بیشتری دارند و در جهت مثبت به فرهنگ سازمان کمک می کنند. آنها فقط برای دریافت حقوق یا ارتقای شغلی کار نمی کنند، بلکه واقعاً به کار خود علاقه مند هستند و انگیزه دارند که در موفقیت سازمان شریک باشند. 

مشارکت کارکنان به سه عامل بستگی دارد:

1.    مشارکت کاری

2.    مشارکت تیمی

3.    مشارکت سازمانی

سطوح مشارکت کارکنان چیست؟

کارمندان بر اساس برداشتی که از محل کارشان دارند به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند:

کارکنان با مشارکت بالا (Highly engaged employees): آن‌ها نظرات بسیار مطلوبی در مورد محل کار خود دارند. این “حامیان برند” در مورد سازمان خود با خانواده و دوستان خود صحبت می کنند. آنها سایر کارمندان اطراف خود را تشویق می کنند تا بهترین کار را انجام دهند. کارمندان بسیار متعهد عملکرد بهتر و بهره‌وری بیشتری نسبت به سایر کارمندان دارند. 

کارکنان با مشارکت متوسط (Moderately engaged employees): آن‌ها سازمان خود را نسبتاً مطلوب می بینند. آنها سازمان خود را دوست دارند، اما چیزی در مورد سازمان، تیم یا شغلشان وجود دارد که آنها را از مشارکت کامل باز می‌دارد. این کارمندان کمتر به دنبال مسئولیت های بیشتری هستند و ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشند. 

کارمندان با مشارکت کم (Barely engaged employees): کارمندانی هستند که نسبت به محل کار خود احساس بی تفاوتی می‌کنند. آنها معمولاً انگیزه ای برای ماندن در موقعیت شغلی خود ندارند و فقط تا آنجا که می توانند برای گذراندن وقت کار انجام می دهند. آنها اغلب در حال تحقیق در مورد موقعیت های شغلی دیگر هستند و احتمال جابجایی بالایی دارند.

کارمندان بدون مشارکت (Disengaged employees): این دسته از کارمندان نسبت به محل کار خود نظر منفی دارند. ارتباط آنها با ماموریت، اهداف و آینده سازمان قطع شده است. آنها نسبت به موقعیت و مسئولیت خود تعهد ندارند. این مهم است که بدانیم چگونه با کارکنان بی‌تفاوت رفتار کنیم تا برداشت‌های منفی آن‌ها بر بهره‌وری سایر کارکنان تاثیری نداشته باشد و همین طور دید خودشان نسبت به سازمان و شغل شان به سمت دید مثبت سوق پیدا کند.

چرا مشارکت کارکنان مهم است؟ 

موفق‌ترین سازمان‌ها دریافته‌اند که کارکنان آنها بزرگترین دارایی آنها هستند. 

وقتی کارکنان باانگیزه و متعهد به سازمان باشند، پتانسیل آنها مورد استفاده سازمان قرار می‌گیرد، بهره‌وری را افزایش می دهد در نتیجه به رشد پایدار سازمان کمک می‌کند.

در سال‌های اخیر، تاکید زیادی بر مشارکت کارکنان شده است. در حالی که اکثر مدیران اذعان دارند که کارمندان متعهد عملکرد بهتری دارند، تنها 37 درصد از مدیران می‌گویند مشارکت کارکنان اولویت بالایی برای سازمانشان است. 

برای پر کردن این شکاف، برای سازمان‌ها بسیار مهم است که اصول اصلی مشارکت کارکنان را درک کنند. درک اینکه چه چیزی باعث ایجاد تعامل می شود و چگونگی اندازه گیری موثر آن ضروری است. 

چگونه مشارکت کارکنان بر موفقیت و عملکرد سازمانی تاثیر می‌گذارد؟

وقتی کارکنان متعهد هستند، می‌خواهند فراتر از الزامات اساسی شغل خود عمل کنند. زمانی که مدیران انرژی و تلاش آن‌ها را در جهت درست هدایت می کنند، مشارکت کارکنان بر عملکرد سازمان و رشد آن تاثیر می گذارد (برد – برد).

نتایج یک تحقیق گالوپ بر روی بیش از 250 سازمان، نشان می‌دهد که مشارکت کارکنان، نتایج زیر را برای سازمان به همراه خواهد داشت:

  • افزایش بهره‌وری کارکنان: کارکنان با مشارکت بالا 21 درصد بیشتر از بقیه بهره وری دارند. اکثریت آنها با پشتکار کار می‌کنند و در شغل خود تلاشگر هستند.
  • افزایش رضایت مشتریان: 72 درصد از مدیران به شدت موافق هستند که سازمان هایی که کارکنان متعهد دارند مشتریان راضی تری نیز دارند. چون کارمندان متعهد عمیقاً به شغل خود و در نتیجه مشتریان اهمیت  داده و در نتیجه 10 درصد تجربه مشتریان بهتری رقم می‌زنند.
  • غیبت کمتر کارکنان: وقتی کارمندان به سازمان ما متعهد باشند، بیشتر در محل کار حاضر می‌شوند. سازمان های پویا و دارای فضای صمیمانه که کارکنان راضی و متعهد دارند، 37 درصد کمتر از بقیه شاهد غیبت پرسنل هستند.
  • خروج کمتر از سازمان: تقویت مشارکت افراد منجر به ماندگاری بیشتر آن‌ها در سازمان می‌شود. زیرا موفقیت سازمان را موفقیت خود دانسته و سعی در بهبود جایگاه سازمان دارند. به طوری که مشارکت بیشتر افراد منجر به کاهش 45 درصدی نرخ خروج آن‌ها از سازمان می‌شود.

- کندو

چرا مشارکت کارکنان به تنهایی نمی تواند همه مسائل سازمانی را حل کند؟

مشارکت کارکنان برای یک سازمان بسیار مهم است، اما راه حلی مستقل برای همه چالش های سازمانی نیست. یک رویکرد جامع که شامل تجربه کارکنان، مدیریت عملکرد و یک استراتژی مستحکم باشد ضروری است.

منابع: گالوپ

آموزش‌های مرتبط