امکانات ATS های حرفه‌ای

روزهایی که روزنامه ها گزینه شماره یک برای تبلیغات شغلی بودند ، گذشته است. امروزه ، افراد جویای کار منحصراً در اینترنت به دنبال فرصت های شغلی می‌گردند.  بسیار مهم است که بتوانید لیست های شغلی را در مکان های مناسب برای هدف قرار دادن داوطلبان مناسب منتشر کنید. برای این منظور ، شما باید […]

مزایای استفاده از نرم‌افزار مدیریت جذب و استخدام

در این مقاله به کاوش در جهان سیستم یکپارچه مدیریت فرآیند جذب و استخدام (ATS) خواهیم پرداخت.  میدانیم که ATS نرم افزاری است که مراحل استخدام را مدیریت می کند. این ابزار، ابزاری است که اطلاعات داوطلبان را جمع آوری و سازماندهی می کند و از طریق درخواست اولیه ، کلیه برنامه های ورودی را […]