پیش بردن کارجو در مراحل استخدام

بعد از اینکه توانستید تعدادی رزومه از کارجویان پیدا کنید، بایستی در قدم اول کارجویانی را که دارای حداقل شرایط مورد انتظار هستند به کمک اسکرینینگ اولیه کارجو شناسایی کنید و آنها را  وارد مراحل استخدام کنید.  در گام های بعدی بایستی شایستگی های متنوعی را که فرد مورد نظر برای بر عهده گرفتن این موقعیت شغلی باید واجد آنها باشد تعریف نموده و آنها را طی مراحل مختلف و با شیوه های گوناگون متناسب با موقعیت شغلی مورد نظر، ارزیابی کنید.

در مراحل مختلف ارزیابی بایستی افرادی را که به هر دلیلی واجد شرایط احراز شغل نیستند رد کنید. احتمال زیادی وجود دارد که برای انجام برخی از ارزیابی ها نیاز به انجام مصاحبه با کارجو باشد. شما می توانید مصاحبه آنلاین و یا حضوری میان کارجو با یکی از همکاران تان در تیم استخدام را تنظیم کنید تا به صورت خودکار به آنها اطلاع رسانی شود.

شما و سایر همکاران تان در تیم استخدام می توانید با نوشتن یادداشت هایی روی پروفایل کارجو، نظراتتان را با هم به اشتراک بگذارید. 

در نهایت کارجو یا کارجویانی که از نظر شما واجد شرایط بر عهده گرفتن موقعیت شغلی هستند وارد مرحله ارائه پیشنهاد کنید و با یک پیشنهاد خوب و منصفانه آنها را استخدام کنید.

Powered by BetterDocs

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *