تنظیم مصاحبه استخدامی

شما می توانید در صورت نیاز برای هر یک از کارجویانی در هر یک از مراحل ارزیابی، یک مصاحبه تنظیم کنید. برای این منظور بایستی تاریخ و زمان جلسه، کاربر مصاحبه کننده و محل مصاحبه را مشخص کنید. 

بعد از تنظیم مصاحبه برای کارجو و مصاحبه کننده ایمیل هایی شامل اطلاعات مصاحبه ارسال خواهد شد. 

Powered by BetterDocs

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *