توافقنامۀ ارائه خدمات برای استفاده از خدمات شرکت نرم‌افزاری کندو​

این توافقنامه دربارۀ شرایط استفاده از نرم‌افزار کندو، خدمات و مجوزهای مرتبط با آن است که در فرم سفارش بین شرکت نرم‌افزاری (کندو) و شخص حقوقی یا حقیقی سفارش‌دهنده خدمات نرم افزاری (صاحب مجوز)، مشترکا به عنوان طرفین قرارداد، بسته می‌شود.

این توافقنامه از طریق تکمیل و ارسال فرم ثبت سفارش توسط صاحب مجوز بین دو طرف منعقد می‌شود و آن‌ها را ملزم به اجرای شرایط مقید در این توافقنامه می‌کند. متن توافقنامه ارائه خدمات و هرگونه فرم قابل اجرای سفارش، مفاد این قرارداد را تشکیل می‌دهد.

اگر فرد تکمیل کننده فرم ثبت سفارش، آن را از طرف یک شرکت یا هر شخصیت حقوقی دیگری ارسال می‌کند، اظهار می‌دارد که دارای اختیار ارائه تعهد از طرف آن شرکت یا شخصیت حقوقی است.

حدود توافقنامه

توافقنامۀ ارائه خدمات دربارۀ شرایط استفاده از خدمات کندو است که طبق تعریف ارائه‌شده در قرارداد، براساس یک یا چند سند ثبت سفارش تنظیم شده است و در آن خدمات خریداری‌شده از کندو به صورت کامل توضیح داده شده است. هر یک از این اسناد به عنوان مرجع با این توافقنامه یکی محسوب می‌شوند. برای تعهدآور بودن این توافقنامه، هر دو طرف باید فرم ثبت سفارش را به امضا برسانند. طرفین قرارداد ممکن است در طی دوره قرارداد، فرم‌های سفارش دیگری را هم به آن اضافه نمایند.

تعاریف

«همکار (افیلییت-affiliate)» به معنای هر موجودیتی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کنترل‌کننده و یا تحت کنترل عمومی یکی از طرفین این قرارداد است. برای رفع ابهام و تردید، هرگونه هزینۀ اشتراک نرم‌افزار طبق این قرارداد براساس تعداد کارمندان صاحب مجوز بوده که شامل کارمندان همکاران صاحب مجوز نیز می‌شود؛ با این شرط که اشتراک نرم‌افزار در اختیار این دسته از همکاران قرار داده شده باشد.

«حساب کندو» به معنای حساب کاربری صاحب مجوز است که دسترسی آن با پسورد اختصاصی او محدود شده و می‌تواند از طریق آن به نرم‌افزار دسترسی پیدا کرده و از آن استفاده نماید.

«خدمات کندو» به معنای خدمات حرفه‌ای و نرم‌افزاری است که طبق مفاد مقید در توافقنامه در اختیار صاحب مجوز قرار داده شده است.

«استفاده داخلی» به معنای استفاده از خدمات کندو توسط صاحب مجوز و/یا همکاران صاحب مجوز در راستای کاربرد عمومی کسب و کار به نحوی است که تنها در جهت منافع صاحب مجوز و/یا همکار از آن استفاده شود.

«داده‌های صاحب مجوز» به معنای هرگونه اطلاعاتی است که توسط صاحب مجوز، کارمندان او و یا پیمانکاران و یا طرف سوم که به جای صاحب مجوز یا تحت هدایت او در حساب کندو ثبت می‌شود (از جمله، درخواست شغل که توسط کارجویان صاحب مجوز ارسال می‌شود و غیره).

«فرم سفارش» یک سند سفارش کتبی است که توسط طرفین اجرا می‌شود و خدمات خریداری شده کندو، شرایط خرید، قیمت و شرایط پرداخت را تشریح می‌کند. هر فرم سفارش به عنوان مرجع بخشی از این توافقنامه محسوب می‌شود. طرفین می‌توانند طبق شرایط توافقنامه، گاهی فرم‌های سفارش جدیدی به توافقنامه ضمیمه کنند.

«خدمات حرفه‌ای» به معنای خدمات ارائه‌شده توسط کندو، علاوه بر خدمات نرم‌افزاری است. این خدمات به صاحب مجوز امکان استفاده بهینه‌تر از نرم‌افزار را می‌دهند که برخی از آن‌ها عبارتند از: 

• انتقال بدون محدودیت داده‌ها از سایر نرم افزارها به کندو

• پیاده سازی نرم افزار در سازمان

• پشتیبانی مستمر توسعه سفارشی 

• آموزش اختصاصی

تمام خدمات حرفه‌ای براساس یک شرح کار مجزا ارائه می‌شوند که طرفین توافقنامه آن را اجرا می‌کنند.

«داده‌های شخصی» به معنای اطلاعاتی است که هویت یک شخص را تشکیل می‌دهند، از قبیل: نام یا شناسه آنلاین یا ایمیل که در نرم‌افزار توسط صاحب مجوز و یا طرف سوم از جانب صاحب مجوز (مانند کارجویان) آپلود می‌شود.

توافقنامۀ سطح خدمات (SLA) به معنای توافقنامۀ سطح خدمات کندو است.

«نرم‌افزار» به معنی محصولات اختصاصی استخدام و مدیریت منابع انسانی کندو است که در قالب SAAS ارائه شده و صاحب مجوز از طریق اینترنت به آن‌ها دسترسی پیدا می‌کند و شامل هر به روزرسانی است که به صورت عمومی بدون هیچ هزینه اضافی توسط مشتریان کندو قابل دسترس خواهد بود.

«شرح کار» یا SOW به معنای یک سفارش کتبی است که توسط طرفین توافقنامه اجرا می‌شود. شرح کار، آن دسته از خدمات حرفه‌ای را توضیح می‌دهد که باید با اجرت معین و سایر شرایط مرتبط در اختیار صاحب مجوز قرار داده شود.

حقوق مالکیت

(الف) مجوز استفاده از نرم‌افزار: طبق شرایط و مفاد مقید در توافقنامه، کندو باید یک مجوز غیر انحصاری، غیر قابل انتقال و غیر قابل ارائه را به دیگران برای دسترسی و استفاده از نرم‌افزار تحت مجوز که توسط کندو تهیه شده است، به منظور استفادۀ داخلی طبق شرایط مقید در توافقنامۀ ارائه خدمات و تایید شده از سوی طرفین، به صاحب مجوز ارائه نماید.

(ب) محدودیت‌های استفاده از نرم‌افزار: صاحب مجوز باید تمام قوانین، مقررات و حقوق حاکم در ارتباط با استفاده از نرم‌افزار را بپذیرد. صاحب مجوز نباید به هیچ وجه به طرف سوم اجازه استفاده از این موارد را بدهد: 

(۱) کپی‌برداری، تغییر، ترجمه، برداشت از نرم‌افزار 

(۲) مهندسی معکوس، تبدیل دوباره کدها، جدا کردن بخش‌های کارهای سرهم‌بندی‌شده نرم‌افزار یا سایر تلاش‌ها برای ساخت، تشکیل و یا کشف کد منبع، ایده‌های زیربنایی، تکنیک‌های زیربنایی رابط کاربری و الگوریتم‌های نرم‌افزار 

(۳) قرض دادن، اجاره دادن، پیشنهاد فروش و یا فروختن و سایر استفاده‌ها از نرم‌افزار به نفع طرف سوم 

(۴) تلاش برای تخریب یا نادیده گرفتن اقدامات پشتیبانی‌کننده برای جلوگیری از/یا محدود کردن دسترسی به نرم‌افزار از جمله حساب‌های نامحدود، سیستم‌های رایانه و یا شبکه‌های متصل به نرم‌افزار و غیره 

(۵) استفاده یا بررسی نرم افزار با هدف توسعه یک محصول یا خدمت نرم افزاری رقیب به صورت مستقیم یا غیرمستقیم.

(ج) مالکیت خدمات کندو: به استثنای حقوق اعطا شده در بخش ۳ (الف) در بالا، کندو تمام حقوق و منافع از جمله تمام حقوق مالکیت فکری را محدود به خدمات کندو کرده است. صاحب مجوز می‌پذیرد که خدمات کندو شامل اسرار تجاری ارزشمند متعلق به شرکت کندو است که هرگونه استفاده نامناسب و یا افشای اطلاعات ممکن است به کندو صدمات جبران‌ناپذیر بزند. متعاقبا، صاحب مجوز موافقت می‌کند از خدمات کندو فقط طبق شرایط مجاز در توافقنامه، استفاده نماید. صاحب مجوز همچنین باید بپذیرد مجوزی که طبق این توافقنامه به او داده شده است قابل فروش یا انتقال به دیگری نیست و حق مالکیت و کپی از نرم‌افزار را به او نمی‌دهد، بلکه فقط به او حق استفاده محدود و قانونی را می‌دهد. تمام حقوقی که صراحتا در توافقنامه به آن‌ها اشاره نشده است، برای کندو محفوظ است.

(د) داده‌های صاحب مجوز: طبق شرایط و مفاد مقید در توافقنامه، صاحب مجوز دارای مجوز محدود، غیرقابل انتقال (به استثنای موارد مقید در قسمت ۱۲(الف) در ادامه) و جهان-پهنا برای استفاده از داده‌های صاحب مجوز به منظور ارائۀ خدمات کندو به صورت خاص برای ذخیره‌سازی، پردازش، نمایش و به صورت کلی در دسترس بودن داده‌های صاحب مجوز از طریق اینترنت و حساب کندو است تا از این طریق، خدمات کندو را مطابق این توافقنامه ارائه بدهد. صاحب مجوز، تصدیق می‌نماید که اطلاعات او در ایران قابل ذخیره‌سازی و پردازش است. صاحب مجوز باید این موارد را تضمین کند: 

(۱) داده‌های صاحب مجوز تحت مالکیت اوست، یا در غیر این صورت اجازه دارد که مجوز مقید در بند ۳ (د) را اعطا کند.

(۲) از طریق ارسال و یا استفاده از اطلاعات صاحب مجوز بر روی نرم‌افزار حقوق محرمانگی، حقوق شهرت، کپی‌رایت، حقوق قراردادی، حقوق مالکیت فکری و سایر حقوق هیچ شخصی نقض نمی‌شود.

(۳) قرار دادن اطلاعات صاحب مجوز بر روی نرم‌افزار نباید به نقض قرارداد بین صاحب مجوز و هیچ طرف سومی منجر شود.

(ه) اطلاعات بی‌نام تجمیع شده: صاحب مجوز، موافقت می‌کند کندو ممکن است آمارهای ناشناس استفاده از نرم‌افزار توسط مشتریان را که به صورت شخصی غیرقابل شناسایی است، محاسبه و تجمیع نموده و آز آن آمارها (و نه داده‌های مرتبط با آن‌ها) با هدف فروش، بازاریابی، توسعۀ کسب و کار، ارتقاء محصول، نوآوری‌های خدماتی و خدمات به مشتریان کندو استفاده نماید. با وجود مواردی که در بالا اشاره شد، کندو باید اطمینان حاصل نماید این آمار و ارقام شامل و متشکل از هیچ گونه اطلاعات شخصی نیست.

استفاده از خدمات کندو

(الف) مسئولیت‌های کندو: کندو نرم‌افزار را بر حسب شرایط مقید در توافقنامه سطح خدمات در دسترس قرار می‌دهد. در توافقنامه ارائه خدمات، به طور کامل به این شرایط پرداخته شده است و بر اساس آن‌ها خدمات کندو تنها برحسب قوانین حاکم و مقررات دولتی ارائه خواهند شد. همچنین، کندو هرگونه خدمات تخصصی مقید در توافقنامه را به شیوه‌ای حرفه‌ای و کارآمد و برحسب استانداردهای صنعتی اجرا خواهد کرد. در واقع، کندو پشتیبانی فیزیکی، فنی و مدیریتی از امنیت، محرمانگی و یکپارچگی اطلاعات صاحب مجوز به عمل خواهد آورد.

(ب) مسئولیت‌های صاحب مجوز: 

(۱) صاحب مجوز مسئول پایبندی خود، شرکت‌ها و پرسنل وابسته به خود به توافقنامه است.

(۲) باید از نظر تجاری تلاش کافی برای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به نرم‌افزار صورت بگیرد و در صورت رخ دادن این مشکل بلافاصله آن را به مسئولین مربوطۀ کندو اعلام نماید. 

(۳) باید از نرم‌افزار، تنها براساس شرایط تعیین‌شده در این توافقنامه و برحسب تمام قوانین حاکم و مقررات دولتی استفاده کند. 

(4) صاحب مجوز نباید نرم‌افزار را در دسترس طرف سوم قرار بدهد. (به استثنای طرفین سوم به نمایندگی از صاحب مجوز و یا بر حسب تقاضای او مانند کارگزاری‌های استخدام) 

(5) صاحب مجوز نباید نرم‌افزار را خرید و فروش کند و یا اجاره بدهد. 

(6) صاحب مجوز نباید دانسته از نرم‌افزار برای انتقال محتوایی استفاده نماید که حقوق مالکیت فکری و یا سایر حقوق مالکیت طرف سوم و یا حقوق خصوصی او را پایمال می‌کند.

(7) صاحب مجوز نباید دانسته از نرم‌افزار برای انتقال کد مخرب استفاده کند.

(8) صاحب مجوز نباید تلاش کند دسترسی غیرمجاز به نرم‌افزار و یا سیستم‌ها یا شبکه‌های مرتبط با آن پیدا کند.

(9) صاحب مجوز نباید یکپارچگی عملکرد نرم‌افزار و یا اطلاعات طرف سوم در آن را مختل نماید.

اجرت‌ها و پرداختی‌ها

(الف) اجرت: صاحب مجوز باید تمام مبلغ تعیین‌شده در فرم سفارش و یا شرح کار را (جمعا به عنوان اجرت) ظرف مدت ۳۰ روز از ابتدای تاریخ دریافت صورت‌حساب به کندو پرداخت نماید، مگر در شرایط استثنایی که در فرم سفارش و یا شرح کار به آن اشاره شده باشد. تعهدات پرداخت اجرت توسط صاحب مجوز، غیرقابل فسخ و غیرقابل استرداد است مگر در صورتی که صاحب مجوز بخواهد طبق قسمت ۷ (ج) توافقنامه را فسخ کند. همه اجرت‌ها به صورت پیش پرداخت براساس خدمات «خریداری‌شده» از کندو تعیین می‌شود و نه براساس «استفاده از آن خدمات».

(ب) شرایط پرداخت: صاحب مجوز برای پرداخت هرگونه اجرت باید از این روش‌ها استفاده کند: چک معتبر، پرداخت آنلاین با استفاده از درگاه بانکی، پرداخت پایا، پرداخت بانکی، بیت کوین و یا سایر روش‌های مورد تایید کندو. صاحب مجوز به تنهایی مسئولیت دارد رسید و اطلاعات معتبر و کامل مربوط به پرداخت را به کندو ارائه بدهد و هرگونه‌ تغییر در آن اطلاعات را به کندو اعلام نماید.

(ج) هزینه‌های معوقات: این حق برای کندو محفوظ است که در صورتی که صاحب مجوز اجرت را به موقع پرداخت نکند به ازای هر ماه، معادل ۱.۵% مبلغ اجرت، به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت به مبلغ اجرت بیافزاید. در صورتی که ۱۵ روز بیشتر از موعد مقرر برای پرداخت اجرت بگذرد، کندو می‌تواند حداکثر نرخ تعیین‌شده توسط قانون خسارت در تاخیر را از صاحب مجوز مطالبه کند. به علاوه، اگر ۳۰ روز بیشتر از موعد مقرر برای پرداخت اجرت سپری شود، کندو می‌تواند خدمات خود را به صاحب مجوز تا زمانی که اجرتش را پرداخت نکند، لغو نماید.

(د) مالیات: صاحب مجوز باید مالیات بر فروش، استفاده، مالکیت، ارزش افزوده، سود سهام و سایر مالیات‌های تعیین‌شده توسط دولت، به استثنای مالیات بر درآمد خالص کندو را بپردازد. اگر کندو بر اساس مجوزهایی که در این توافقنامه ارائه کرده و یا استفاده صاحب مجوز از خدمات، پرداخت هر کدام از این مالیات‌ها را بر عهده صاحب مجوز گذاشت باشد، صاحب مجوز باید این دسته از مالیات‌ها را طبق توافقنامه بپردازد.

اطلاعات محرمانه

(الف) تعریف اطلاعات محرمانه: منظور از «اطلاعات محرمانه» شامل تمام اطلاعات محرمانه‌ای است که یک طرف توافقنامه (افشاکننده) آن را به صورت شفاهی یا کتبی در اختیار طرف دیگر (دریافت‌کننده) قرار می‌دهد. این اطلاعات یا به عنوان محرمانه اعلام می‌شوند و یا به طور معقول باید با توجه به ماهیت و شرایط افشا به عنوان محرمانه قلمداد شوند. 

اطلاعات محرمانۀ صاحب مجوز، بدون محدودیت، شامل تمام داده‌های صاحب مجوز می‌شود. اطلاعات محرمانۀ کندو هم شامل خدمات کندو است. منظور از اطلاعات محرمانۀ طرفین قرارداد شامل اطلاعات مربوط به برنامه‌های کسب و کار و بازاریابی، فنی و تکنیکی، طراحی و برنامه‌ریزی محصول و فرایندهای کسب و کار افشاشده به دو طرف است. 

اطلاعات محرمانه شامل این سه مورد نخواهد بود: 

(۱) اطلاعاتی که عموم مردم از آن‌ها باخبر هستند یا خواهند شد بدون اینکه قانون و مقررات مربوط به هر کدام از طرفین افشاکننده، نقض شده باشد.

(۲) قبل از افشا شدن توسط هر طرف افشاکننده و بدون نقض قانون و مقررات مربوط به طرف افشاکننده به اطلاع طرف دریافت‌کننده رسیده باشد. 

(۳) از طرف سوم بدون نقض قانون و مقررات مربوط به هر طرف افشاکننده دریافت شده باشد. 

(۴) به صورت مستقل توسط طرف دریافت‌کننده، تولید شده باشد.

(ب) پشتیبانی از اطلاعات محرمانه: طرف دریافت کننده همان میزان توجهی را برای محافظت از اطلاعات محرمانه طرف افشا کننده به کار می‌برد که برای اطلاعات محرمانه خود از نوع مشابه لحاظ می‌کند. طرف دریافت‌کننده توافق می‌کند: 

(۱) از اطلاعات محرمانۀ طرف افشاکننده برای اهداف خارج از گستره قرارداد استفاده نکند.

(۲) به استثنای مواردی که طرف افشاکننده به صورت کتبی آنها را مجاز دانسته است، دسترسی به اطلاعات محرمانۀ طرف افشاکننده را توسط این افراد محدود کند: کارمندان و کارمندان همکاران و پیمانکاران و کارگزارانی که نیاز به دسترسی به این اطلاعات برای اهداف سازگار با توافقنامه را دارند و آن‌هایی که با طرف دریافت‌کننده توافق کرده‌اند، اما با طرف افشا کننده توافقی ندارند. هیچ طرفی حق افشا کردن شرایط و مفاد توافقنامه و یا سایر فرم‌های سفارش به طرف سوم به غیر از همکاران، مشاوران حقوقی و حسابداران را بدون کسب رضایت کتبی قبلی از طرف دیگر ندارد.

(ج) افشای اجباری: طرف دریافت‌کننده ممکن است تحت اجبار قانونی، اطلاعات محرمانۀ طرف افشاکننده را افشا نماید، اما باید قبل از افشا کردن این اطلاعات حتما طرف افشاکننده را از طریق ابلاغ کتبی (تا آنجا که قانون مجاز دانسته است) در جریان بگذارد. طرف افشاکننده اگر اعتراضی دارد، باید شکایت خود را با هزینه خودش پیگیری کند. 

اگر طرف دریافت‌کننده توسط قانون، مجبور به افشای اطلاعات محرمانۀ طرف افشاکننده به عنوان بخشی از یک دعوای حقوقی باشد که طرف افشاکننده، یک طرف آن است، اما راضی به افشای اطلاعات خودش نیست، طرف افشا کننده باید مبلغی را متناسب با هزینه آماده سازی و ارائه دسترسی امن به اطلاعات محرمانه به طرف دریافت‌کننده پرداخت کند.

دوره و فسخ توافقنامه

(الف) دورۀ توافقنامه: به محض اینکه فرم سفارش حاوی شرایط توافقنامه توسط صاحب مجوز به امضا برسد، توافقنامه به طور عملی شروع می‌شود و تا پایان دوره تمام شدن اعتبار فرم و یا فسخ آن، ادامه خواهد داشت.

(ب)دورۀ اشتراک: دوره ابتدایی هر اشتراک بر خدمات کندو در فرم ثبت سفارش توضیح داده شده است. به استثنای مواردی که در فرم ثبت سفارش تعیین شده باشد، اشتراک هر کدام از خدمات کندو به صورت خودکار برای دوره‌های اضافی معادل طول دوره اشتراک منقضی شده، فعال می‌شوند (که به آن دوره تمدید می‌گویند)، مگر اینکه هر کدام از طرفین اعلان عدم تمدید را حداقل ۳۰ روز قبل از آغاز دوره جدید به طرف مقابل اعلام کرده باشد. 

اگر دورۀ انقضای اشتراک، یک سال یا بیشتر باشد، کندو حداقل ظرف مدت ۶۰ روز قبل از شروع دوره جدید باید یک ابلاغیه برای طرف صاحب مجوز ارسال کند که در آن مشخص شده باشد دورۀ اشتراک او در فلان تاریخ تمام می‌شود.

(ج) فسخ: اگر یکی از طرفین مرتکب نقض یکی از تعهدات خود شود و یا قصوری در انجام هر یک از تعهداتش در این توافقنامه داشته باشد، طرف دیگر می‌تواند توافقنامه را فسخ کند، به شرطی که ظرف مدت ۳۰ روز بعد از پی بردن به کوتاهی طرف دیگر و ارسال اخطار کتبی در مورد نقض تعهد یا قصور مذکور و دریافت آن اخطار توسط طرف دیگر، آن نقض تعهد یا قصور، ‌همچنان باقی مانده باشد.

(د) اثر فسخ: اگر توافقنامه به دلیل انقضاء یا فسخ به هر دلیل به پایان برسد، حقوق، مجوزها و دسترسی به خدمات کندو که به صاحب مجوز تحت توافقنامه اعطا شده بود، بلافاصله به پایان خواهد رسید. اگر توافقنامه منقضی شود و یا اگر کندو این توافقنامه را مطابق با قسمت ۷ (ج) فسخ نماید، هرگونه هزینه یا اجرت پرداخت‌نشده باید بلافاصله به کندو پرداخت شود. اگر صاحب مجوز طبق قسمت ۷ (ج) توافقنامه را فسخ کند، کندو باید پیش پرداخت‌های مربوط به مبالغی را که از تاریخ شروع فسخ به بعد از او دریافت کرده است به او برگرداند. فسخ یا انقضاء توافقنامه تحت هیچ قانون و شرایطی باعث نمی‌شود صاحب مجوز از پرداخت هزینه‌های قبل از فسخ یا انقضاء معاف شود.

(ه) داده‌ها: پس از انقضاء یا فسخ توافقنامه به هردلیل، در صورتی که صاحب مجوز ظرف مدت 30 روز بعد از اعلام فسخ یا انقضاء، درخواست دریافت یک نسخه از داده‌هایش را داشته باشد، کندو موظف است یک فایل خروجی از اطلاعات صاحب مجوز را که در حساب کندو (در فرمت دیجیتال) ذخیره شده است، با فرمت مورد نظر او از جمله xls یا sql در اختیار او قرار دهد. همچنین کندو می‌تواند براساس این درخواست، یک کلید API (یا رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن) در اختیار صاحب مجوز قرار بدهد تا او بتواند به فایل مورد نظر در طی این دوره، دسترسی پیدا کند.

(و) بقا: تمام شرایط و مفاد مقید در توافقنامه که متناسب با ذات‌شان بعد از انقضای دوره یا فسخ این توافقنامه باقی می‌مانند، به قوت خود باقی خواهند ماند.

وکالت‌ها و ضمانت‌ها

هر طرف باید به طرف دیگر این موارد را اعلام و تضمین نماید: 

(الف) تحت قوانین و مقررات حوزۀ قضایی ایران از میزان اعتبار کافی به عنوان یک شرکت یا شخصیت حقوقی دیگر برخوردار است

(ب) از حق، اختیار و قدرت کافی برای ورود به توافقنامه و اعطای حقوق و مجوز طبق مفاد و شرایط و اجرای تمام مقررات مقید در توافقنامه برخوردار است

(ج) اجرای هرگونه فرم سفارش در توافقنامۀ ارائه خدمات توسط نماینده‌ای که شرایط لازم برای امضای او در این توافقنامه توضیح داده شده است به عنوان یک اقدام مجاز در نظر گرفته شده است

(د) زمانی که هر فرم ثبت سفارشی که در تلفیق با این توافقنامه قرار دارد، و توسط طرفین اجرا و انجام شد، این توافقنامه تعهدات قانونی، معتبر و تعهدآور هر طرف را مشخص خواهد نمود و مفاد آن می‌تواند علیه هر یک از طرفین قابل اجرا باشد

(ه) به تمام مقررات و قوانین کشور ایران در ارتباط با فعالیت‌های آنلاین، استفاده از داده‌های کاربر و محصول و خدمات نهایی ارائه‌شده توسط هر طرف در ارتباط با توافقنامه پایبند است.

سلب مسئولیت از ضمانت

به جز در مواردی که در این توافقنامه و در توافقنامه سطح خدمات به عنوان استثنا قید شده است، خدمات ارائه‌شده براساس وضع موجود بدون هرگونه ضمانت ارائه می‌شوند و کندو هیچگونه تعهد، وکالت یا ضمانتی نه به صورت ضمنی و نه به صورت صریح و قانونی در ارتباط با خدمات از جمله شرایط آن‌ها و انطباق با هر نمایش یا شرحی از آن‌ها، ارائه نمی‌کند. کندو تضمین نمی‌کند خدماتی که ارائه می‌دهد بدون خطا باشند و یا خدماتش بدون وقفه ارائه شوند.

حدود مسئولیت

به استثنای قصور شدید، تخلف عمدی و یا تعهدات مربوط به جبران خسارت هر یک از طرفین، مسئولیت‌های دو طرف که در توافقنامه قید شده است نباید فراتر از هزینه‌هایی باشد که از فرد دارای مجوز دریافت شده است و یا طبق توافقنامه در طی ۱۲ ماه بعد از اجرایی شدن مسئولیت طرفین، توسط او به شرکت کندو قابل پرداخت است.

به استثنای نقض محدودیت‌های مجوز و یا مقررات محرمانگی، هیچ کدام از دو طرف مسئول هیچگونه خسارت اتفاقی، مستقیم و غیر مستقیم برای نقض قرارداد، شبه‌جرم (مانند غفلت) و غیره، برخاسته از توافقنامه یا در ارتباط با آن از جمله و نه محدود به، از دست دادن سودهای پیش‌بینی‌شده یا عدم دسترسی و یا تداخل هر فایل، داده‌ و تجهیزات نیستند. این محدودیت‌ها بدون توجه به شکست هدف ضروری هرگونه جبران محدودی اعمال می‌شوند.

دو طرف توافق می‌کنند حدود تعیین‌شده، نشان دهندۀ قبول حد معقولی از ریسک تحت این توافقنامه است.

غرامت

(الف) کندو جبران خسارت، دفاع و محفوظ نگه داشتن صاحب مجوز را از هر گونه ادعا، اقدام و یا دعوای حقوقی که توسط طرف سوم علیه صاحب مجوز با این موضوع که استفاده از نرم افزار توسط صاحب مجوز طبق توافقنامه، حقوق مالکیت معنوی طرف سوم را نقض کرده، طرح شده باشد، برعهده خواهد گرفت (ادعای نقض حقوق). 

در صورت وقوع هر ادعای نقض حقوق با هزینه خودش: 

(۱) برای صاحب مجوز حق استمرار استفاده از نرم‌افزار را تامین کند.

(۲) نرم‌افزار و یا بخش قابل تخطی آن را اصلاح و یا آن را با نرم افزار دیگری جایگزین کند که واجد همان قابلیت‌ها یا قابلیت‌های بیشتر باشد.

(۳) اگر دو اقدام قبلی عملی نبودند توافقنامه را فسخ کند و هزینۀ خدماتی را که صاحب مجوز از آن‌ها استفاده نکرده است به او بازپرداخت کند. 

کندو مسئولیت هیچ گونه ادعای تخطی واقعی یا ادعا شده را بر عهده ندارد، در صورتی که این تخطی ناشی از:

(الف) فسخ توافقنامه توسط صاحب مجوز باشد.

(ب) ناشی از تغییر، اصلاح و یا حذف و اضافه در نرم‌افزار و یا هرگونه استفادۀ دیگر از سوی شخص سوم از جمله ترکیب نرم‌افزار با چیزهای دیگری باشد که توسط کندو و تحت نظارت کندو ارائه نشده باشد.

(ج) ناشی از عدم موفقیت صاحب مجوز برای استفاده از نرم‌افزار بعد از اصلاح و تغییر آن توسط کندو باشد.

(د) ناشی از استفاده از نرم افزار به نحوی و یا در ارتباط با محصول یا داده‌ای که در این توافقنامه در نظر گرفته نشده است. 

همچنین، کندو مسئولیت هرگونه توافق انجام شده توسط صاحب مجوز و یا هزینه‌های تحمیل‌شده به او در ارتباط با ادعای تخطی را در صورتیکه این توافق‌ها و هزینه‌ها به صورت کتبی توسط کندو مورد قبول واقع نشده باشند، بر عهده نمی‌گیرد.

(ب) صاحب مجوز در صورت وقوع هرگونه ادعا، اقدام یا دعوی طرف سوم، برخاسته از استفادۀ کندو از اطلاعات صاحب مجوز در صورتی که کندو مطابق با توافقنامه حق داشته است از این اطلاعات استفاده کند، باید تمام خسارت‌های وارد شده به کندو را پرداخت و از کندو دفاع کند و آن را مصون از خسارت نگه دارد.

(ج) تعهدات غرامت هر یک از طرفین مطابق موارد زیر است: 

(۱) طرف خسارت‌گیرنده در صورتی که تمایل به دریافت خسارت داشته باشد، باید یک ابلاغیۀ کتبی دال بر ادعای خسارت برای طرف‌خسارت‌دهنده ارسال کند.

(۲) طرف خسارت‌دهنده حق دارد از خودش دفاع کرده و مذاکراتی برای حل و فصل این ادعا را انجام بدهد. (به این شرط که بدون قید و شرط اگر خسارتی وارد کرده است پرداخت نماید) 

(۳) طرف خسارت‌گیرنده باید تا حد لازم با طرف دیگر برای دفاع از خودش در برابر این ادعا همکاری کند.

سایر موارد

(الف) واگذاری: هیچ کدام از طرفین حق ندارند حقوق و تعهدات مقید در توافقنامه را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق قانون یا روش‌های دیگر بدون رضایت کتبی طرف دیگر واگذار کنند، مگر اینکه قید کرده باشند این حقوق را به والدین، شرکت وابسته، نمایندۀ کسب و کار ، شرکت فرعی و غیره در نتیجۀ ادغام، تملک و سایر تغییرات تحت کنترل واگذار خواهند کرد. بر اساس این شرایط در توافقنامه به منافع دو طرف و نمایندگان مجاز آن‌ها باید توجه شده باشد. هرگونه واگذاری برخلاف قسمت ۱۲(الف) باطل و فسخ است.

(ب) قابلیت تفکیک: اگر هرگونه مفاد و شرایط مقید در توافقنامه طبق صلاحدید حوزۀ قضایی ایران برخلاف قانون باشد آن بخش از مفاد و شرایطی که مطابق با قانون بوده است همچنان موثر و قابل اجراست.

(ج) داوری: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این توافقنامه یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به «دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» ارجاع میگردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (داوران) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.

شرط داوری موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر اسباب انحلال، قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجرا است .

(د) اصلاح و لغو داوطلبانه: اصلاح و لغو توافقنامه تنها در صورتی معتبر است که طرفین یک صورتجلسه را به صورت کتبی برای اصلاح و لغو توافقنامه به امضا برسانند. لغو یا فسخ بخشی از شرایط با رضایت طرفین باعث نمی‌شود بخش‌های دیگر شرایط هم لغو شوند.

(ه)کلیت توافقنامه: این توافقنامه به همراه فرم‌های سفارش یا شرح کارها نشان می‌دهد دو طرف شرایط همدیگر را به خوبی درک کرده‌اند و جایگزین سایر قراردادها و توافقنامه‌های قبل از آن، چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی است. این توافقنامه تنها در صورتی قابل اصلاح است که دو طرف به صورت کتبی رضایت خود دال بر اصلاح آن را امضا کرده باشند. صاحب مجوز توافق می‌کند تا زمانی که به صورت صریح در فرم سفارش یا شرح کار قید نشده باشد، مقررات تحت این توافقنامه فقط مربوط به ارائه کارکرد و ویژگی‌های خدمات در زمان حال است و نظرات شفاهی و کتبی کندو در این خصوص هم مربوط به زمان حال است و نه آینده.

تمامی حقوق برای HrCanDo محفوظ است.​