- کندو

مدیریت آموزش نیروها

مهارت‌های سرمایه‌‌های انسانی سازمان را توسعه دهید
- کندو

کندو مورد اعتماد بیش از ۱۵۰ سازمان

آموزش و توسعه مداوم کارکنان با دسترسی
نامحدود آن‌ها به یادگیری هر آنچه نیاز دارند​

ساده، سریع و‌ مؤثر شدن آموزش کارکنان​

ساده، سریع و‌ مؤثر شدن آموزش کارکنان
بالا بردن انگیزه و تعلق سازمانی کارکنان

بالا بردن انگیزه و تعلق سازمانی کارکنان​

آموزش کارکنان در هر زمان و هر کجا​

آموزش کارکنان در هر زمان و هر کجا
ابزار مناسب رشد و حفظ استعدادهای سازمان

ابزار مناسب رشد و حفظ استعدادهای سازمان​

کاهش چشمگیر هزینه‌های آموزشی سازمان​

کاهش چشمگیر هزینه‌های آموزشی سازمان

بیش از ۲۰٬۰۰۰ ساعت محتوای آموزشی مکتب‌خونه​

ما تمام محتواهای آموزشی مورد نیاز شما را برآورده کرده‌ایم​

برنامه نویسی

۲۷۴ دوره​

فنی و مهندسی

۵۳۵ دوره​

زبان‌های خارجی

۱۶۰ دوره​

علوم پایه، انسانی و پزشکی​

۱۶۰ دوره​

مدیریت کسب و کار​

۲۱۹ دوره​

مالی و سرمایه‌گذاری

۹۵ دوره​

آی‌تی و نرم‌افزار

۵۳۵ دوره​

هنر

۱۰۳ دوره​

مهارت‌های زندگی

۱۰۹ دوره​