درخواست دمو و مشاوره

اطلاعات سازمان خود را وارد کنید. همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.
مدیریت استخدام

تجمیع رزومه‌های دریافتی از سایت‌های کاریابی، خودکار کردن فرایندهای تکراری و زمان‌بر، ارائه گزارش‌های آماری از شاخص‌های کلیدی فرایند جذب و استخدام، کاهش هزینه هر استخدام موفق و … تنها بخش کوچکی از مزایای کندو است.

تجمیع رزومه‌های دریافتی از سایت‌های کاریابی، خودکار کردن فرایندهای تکراری و زمان‌بر، ارائه گزارش‌های آماری از شاخص‌های کلیدی فرایند جذب و استخدام، کاهش هزینه هر استخدام موفق و … تنها بخش کوچکی از مزایای کندو است.

تجمیع رزومه‌های دریافتی از سایت‌های کاریابی، خودکار کردن فرایندهای تکراری و زمان‌بر، ارائه گزارش‌های آماری از شاخص‌های کلیدی فرایند جذب و استخدام، کاهش هزینه هر استخدام موفق و … تنها بخش کوچکی از مزایای کندو است.